1
dec 2017

UK Security Expo, Olympia, London

Strategische bespiegelingen over terreur en contra-terreur

Afgelopen dinsdagmiddag vertrok ik met twee uur vertraging van Rotterdam-Zestienhoven naar London City Airport om de daaropvolgende twee dagen de UK Security Expo nabij Hammersmith in Londen te bezoeken. Allereerst nam ik de metro naar Earl Court waar ik in de buurt via Airbnb een mooi apartement had geboekt. Vorig jaar bezocht ik er de Counter Terror Expo (CTX) en meestal verblijf ik in deze wijk wanneer ik Londen bezoek, inmiddels ken ik daar de weg en voel ik me er thuis.

Toegang

De volgende ochtend wandelde  ik op m'n gemak van m'n apartement naar Hammersmith, ongeveer een half uurtje lopen. Ter plekke bestonden de veiligheidsmaatregelen uit allerlei hekwerken en verankerde stootblokken, zodat we in ieder geval niet onverhoeds omver gereden zouden kunnen worden, terwijl een massa genodigden buiten in de rij aan het wachten was om toegelaten te worden.

Crisis Response Journal

Eenmaal binnen in de centrale hal, die afgeladen was met high-tech stands en talloze bezoekers bezocht ik eerst de stand van Crisis Response Journal. Met CRJ werk ik sinds maart 2011 samen, het weerzien met Emily Hough, de Editor-in-Chief, was hartelijk. Inmiddels is zij eigenaar van deze publicatie en is er een consultancy tak opgezet samen met een nieuw team van specialisten, waar ik nog niet eerder mee kennis had gemaakt. De ontmoeting met de Russisch-Duitse consultant Lina Kolesnikova, de oud-politie functionarissen Kirsty McKinlay-Stewart en David Stewart was informatief. 
CRJ is een wereldwijd gedistribueerd magazine dat diepte interviews met specialisten op het gebied van de crisis-preparatie afwisselt met achtergrondartikelen over ondermeer ecologie, natuurrampen, terrorisme en humanitaire noodhulp. Ik richt me met name op Resilience, Survival, Community preparedness en Human factors.

Contra-Terrorisme

Gedurende de eerste dag had ik een aantal interessante ontmoetingen en voerde ik gesprekken met security consultants over terreur en contra-terreur, zoals deze zich heden ten dage steeds vaker presenteren in de westerse metropolen. Opvallend is dat ik meerdere keren hoorde dat het westen nauwelijks besef heeft van de ernst van de situatie. Het pamperen, pappen en nathouden en wegkijken van de dreigingen vanuit islamistische hoek doet die gemeenschappen evenmin goed. Wil je een probleem bij de horens kunnen vatten, dan zul je allereerst man en paard moeten noemen om tot een heldere analyse en aanpak van de problemen te komen.

Demografie

Ook de demografische ontwikkelingen worden nauwelijks genoemd, hoewel recentelijk duidelijk werd dat de westerse samenlevingen onmiskenbaar van aard en karakter veranderen door de massale instroom van moslims, de strenge godsdienstige leerstellingen die velen erop nahouden en het hoge geboortecijfer dat deze gemeenschappen kenmerken, veelal gefinancierd uit de openbare middelen van de gastlanden.

Technologie

Tegen het eind van de eerste dag liep ik op m'n gemak langs de stands, veel informatie-technologie, detectie en onderschepping, innovatieve hekwerken, drones en materialen die mens, dier en objecten moeten beschermen tegen terreuracties. De sfeer ken ik inmiddels, ik heb geen specifiek doel, ik kijk rond en houd m'n ogen en oren open. In het onverwachte schuilen vaak de meest  interessante mogelijkheden.
Tegen de avond liep ik terug naar Earl Court en bezocht ik m'n favoriete Pakistaanse eethuis.

Dag 2 Protecting Crowded Places Conference

Van 0930-0955 gaf de consultant Lina Kolesnikova een interessante presentatie over de 'Lessons learned' naar aanleiding van de terreuraanvallen op de vliegvelden van Brussel-Zaventem en Atatürk. Ook heeft zij uitgebreid onderzoek gedaan naar terreur-aanslagen die de afgelopen jaren in Rusland en de aangrenzende republieken hebben plaats gevonden. 
Zij noemde een aantal belangwekkende aandachtspunten:
- Vaak zijn er meerdere zelfmoordterroristen actief, gesteund door medestanders,
- Onder Jihadistische groepen bestaat een sterke competitie,
- Herkomst van terroristen,
- De wijze waarop de terreuraanvallen worden uitgevoerd.

Itay Gil

Na de ochtendpauze van 1140 tot 1205 sprak de Israelische counter-terrorist expert Itay Gil, hij besteedde uitgebreid aandacht aan de vraag of we genoeg doen aan preventie en de mogelijkheid om een volgende terreuraanslag te kunnen stoppen. Hoeveel geweld is nog aanvaardbaar? Allereerst stelde hij onomwonden dat de westerse landen in oorlog zijn met islamitische terroristen. De spanning in de zaal werd direct voelbaar toen hij een scenario schetste waarin een groep terroristen, allen bewapend met een AK-47 zich onaangekondigd een toegangsweg zouden verschaffen tot de UK Security Expo. Geen ongewapende beveiliger zou zijn leven op het spel willen zetten, veronderstelde hij, eenmaal binnen zouden de terroristen vrij spel hebben en hun moordlust kunnen botvieren. Wanneer gewapende politie-eenheden binnen vijf minuten ter plekke zouden zijn, zou de chaos, het grote aantal doden en gewonden een onomkeerbaar feit zijn.
Hartstochtelijk pleitte Itay Gil voor het bewapenen van oud-militairen, oud-politie-agenten en burgers die een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen en daarvoor gescreend zouden moeten worden, zodat het aantal mensen dat op straat een terreur-aanval zou kunnen verijdelen exponentieel toeneemt. Feitelijk gebaseerd op het Israelische model waar ruim vijftigduizend burgers gemachtigd zijn om openlijk en/of verborgen een wapen te dragen en de plicht hebben om met geweld in te grijpen bij een terreurdaad. In het westen kent men van oudsher de vrijwillige brandweer, de vrijwillige reddingsbrigade en in de Duitstalige landen bestaan nog altijd de Schützenvereine, in Nederland de schutterijen, de leden zijn mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor het beschermen van de gemeenschap. Om dat systeem te activeren is een verandering in prioriteitstelling nodig, het ontbreekt ten enenmale aan een gevoel van urgentie en zolang de politieke wil bij het openbaar bestuur ontbreekt, is het wachten op de volgende terreurdaden. Zeker nu ISIS zijn grondgebied in Syrië en Irak kwijtgeraakt is en de grote uittocht van jihad-strijders richting het westen is begonnen.

Aansluitend van 1205-1240 sprak Steve Apter, Director Safety & Assurance London Fire Brigade (LFB) over De respons van de brandweer op de terreuraanvallen van 2017: waarbij zorg voor een flexibele reactie, het vastleggen van de geleerde lessen en aanpassing aan nieuwe dreigingen centraal staan.Komende uitdagingen zijn ondermeer:

- Een flexibele en snelle reactie,
- Samenwerking met de particuliere sector,
- Financiering,
- Veerkracht en een snel herstel.

Afscheid

Na de middagpauze nam ik afscheid van het CRJ-team. Gelukkig is niet alles kommer en kwel in het leven, hoewel een gewaarschuwd mens voor (meer dan) twee telt.

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Contact

+31 6 361 445 04

Address

Schokkerweg 74
2583 BJ Scheveningen (The Hague)
The Netherlands

E-mail

info@christomotz.com

Download my CV 2022